WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK System Obsługi Klienta Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Inform. Publicznej

Program wspomagania szkół "Połączmy siły" 2017/2018

Program wspomagania szkół i placówek województwa lubuskiego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. pn. „Połączmy siły”.

Cel programu: wspomaganie szkół i placówek w celu poprawy jakości ich pracy w zakresie zdiagnozowanych potrzeb.

Zakres wspomagania ustala się na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej w danej szkole/placówce.

Etapy realizacji programu:

  • zdiagnozowanie potrzeb szkoły/placówki,

  • opracowanie rocznego programu wspomagania,

  • realizacja zaplanowanych działań i monitorowanie ich efektów,

  • ewaluacja programu wspomagania i opracowanie sprawozdania z jego realizacji.

Czas realizacji: wspomaganie ma charakter procesu trwającego rok szkolny i może być przedłużane.

Koszt: zostanie ustalony dla danej szkoły/placówki stosownie do uzgodnionego zakresu wspomagania.

Podstawą realizacji programu jest porozumienie zawarte przez WOM z przedszkolem/szkołą/placówką.

Rejestracja do programu

Kontakt: koordynator projektu
mgr Małgorzata Jach
tel. 95 7216-122, 509-517-163
e-mail: malgorzata.jach@womgorz.edu.pl

 

Informacje dot. szkoleń

Informacji szczegółowych udziela Biuro Obsługi Szkoleń.

Pomoc techniczna

Pomocy z obsługą formularzy rejestracyjnych udziela:

» e-mail: admin@womgorz.edu.pl
» tel. kom. 509-517-118