WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK System Obsługi Klienta Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Inform. Publicznej

Sieci współpracy i samokształcenia 2016/2017

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze  sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci korzystają z  własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Formy realizacji

Spotkanie organizacyjne

Integracja uczestników sieci.
Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
Ustalenie celów, harmonogramu.

Spotkania robocze

Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
Spotkania z ekspertami.
Tworzenie nowych rozwiązań.

Spotkanie podsumowujące

Podsumowanie i omówienie pracy sieci.
Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania innym wypracowanych rozwiązań.
Ewaluacja.

Pomiędzy spotkaniami uczestnicy sieci mają możliwość kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem platformy e.womgorz.edu.pl

 

Aby stać się uczestnikiem wybranej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, należy wypełnić formularz „zgłoszenia do sieci”: Rejestracja

Informacji szczegółowych udzielają koordynatorzy poszczególnych sieci.

 

Plan sieci 2016/2017

SW

Nazwa sieci

Adresat

Koordynator sieci

SW-1

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów /wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Radosław Wróblewski
radoslaw.wroblewski@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-517-124

SW-2

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

dyrektorzy i wicedyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Lidia Pyżyńska
lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-454-795

SW-3

Sieć współpracy i samokształcenia
Akademia pedagoga szkolnego

pedagodzy szkolni gimnazjów

Lidia Pyżyńska
lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-454-795

SW-4

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

jadwiga.krzewska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-517-073

SW-5

Sieć współpracy i samokształcenia „Algorytmika i programowanie”

nauczyciele informatyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Łukasz Lemieszewski

lukasz.lemieszewski@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-516-183

SW-6

Sieć współpracy i samokształcenia „Narzędzia i środki TI”

nauczyciele informatyki

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Mariusz Walak

mariusz.walak@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-517-212

SW-7

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli realizujących Program „Dwujęzyczne Dzieci”

nauczyciele wychowania przedszkolnego

Danuta Turłaj

danuta.turlaj@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-516-962

SW-8

Sieć współpracy i samokształcenia Biblioterapia jako metoda wsparcia dziecka przekraczającego próg szkolny

(kontynuacja z roku szk. 2015/2016)

nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej

Maja Wilczewska

ksiegarnia@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-517-027

SW-9

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej pow. sulęcińskiego

nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej

Arletta Plamowska

arletta.plamowska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-516-981

SW-10

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego
„Jak rozwijać czytelnictwo uczniów?”

nauczyciele języka polskiego

wszystkich typów szkół

Małgorzata Niewiadomska

malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 604-882-482

tel. Pracowni (czwartki) 95/7216-120

SW-11

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych
„Jak indywidualizować pracę na lekcjach języka obcego?”

nauczyciele
języków obcych
szkół podstawowych
(kl. IV-VI) i gimnazjów

Małgorzata Wiczkowska

malgorzata.wiczkowska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-516-918

tel. Pracowni (czwartki) 95/7216-121

Urszula Polańska

urszula.polanska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-516-918

SW-12

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

nauczyciele matematyki

wszystkich typów szkół

Dorota Tomczak

dorota.tomczak@womgorz.edu.pl

tel. kom. 608-726-306

tel. Pracowni (czwartki) 95/7216-120

SW-13

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Procesy biblioteczne”

nauczyciele-
bibliotekarze szkolni

Monika Markowska

monika.markowska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-517-122

SW-14

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu sulęcińskiego

nauczyciele-
bibliotekarze szkolni z powiatu sulęcińskiego

Beata Szulc-Krajka

bp.sulecin@womgorz.edu.pl

tel. kom. 509-516-981

SW-15

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli realizujących Program „Edukacja Globalna – Liderzy Edukacji na Rzecz Rozwoju”

nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Dorota Dąbrowska

dorota.dabrowska@womgorz.edu.pl

tel. kom. 696-416-444

/\ Do góry