Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na zakup 5 szt.
oraz dostawę komputerów stacjonarnych

Gorzów Wielkopolski, 13 listopada  2020 r.

Załączniki:

 • Zapytanie  ofertowe [pobierz]
 • Specyfikacja jednostki PC, zał. nr 1 [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 2 [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 3 [pobierz]

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę serwera z oprogramowaniem.

Gorzów Wielkopolski, 5 listopada 2020 r.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie o przedstawienie cen na dostawę energii elektrycznej na potrzeby ośrodka w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Gorzów Wielkopolski, 2 listopada 2020 r.

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie o przedstawienie cen na dostawę energii elektrycznej na potrzeby ośrodka w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Gorzów Wielkopolski, 20 października 2020 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [pobierz]
 • Zestawienie obiektów Zamawiającego, zał. nr 1 [pobierz]
 • Formularz ofertowy, zał. nr 2 [pobierz]
 • Oświadczenie – wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zał. nr 3 [pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Tłumaczenia symultanicznego  z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski  szkoleń dla nauczycieli ”  w ramach projektu pt „Bez granic: nauka-praca-życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim. Rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”, nr umowy: 85016185, Oś priorytetowa III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji;  Cel 5 Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie. Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Gorzów Wielkopolski, 29 września 2020 r.

Załączniki:

 • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [pobierz]

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie „Tłumaczenia symultanicznego  z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski  szkoleń dla nauczycieli ” w ramach projektu pt. „Bez granic: nauka-praca-życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim. Rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”, nr umowy: 85016185, Oś priorytetowa III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji; Cel 5 Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie. Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Gorzów Wielkopolski, 14 września 2020 r.

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami [pobierz]
 • Wzór umowy, zał. nr 4 [pobierz]

Wersja archiwalna strony zobacz

Aktualności

Więcej informacji