Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli

Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych.

Zajęcia dydaktyczne organizowane w Bibliotece Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021.

Zapisy osobiście/telefonicznie od ……… lub najpóźniej 7 dni przed planowanymi zajęciami. Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej zajęcia podany jest przy każdym z warsztatów.

Informacje wymagane przy zgłoszeniu grupy:

Etap edukacyjny, ilość uczestników, numer kontaktowy do opiekuna grupy.

Czas trwania zajęć: 45-90 min.

Zapisy minimum 7 dni przed terminem:
bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl,
Kontakt: Dział Udostępniania Zbiorów- tel. 95/7216135, 509517206.

Po ustalonym wspólnie z bibliotekarzem terminie zajęć nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego on-line: formularz rejestracyjny

Aktualności

Znajdziesz mnie w bibliotece

Jeśli zastanawiasz co lub kogo można znaleźć w bibliotece to tegoroczny program Tygodnia Bibliotek z pewnością pomoże Ci odpowiedzieć na to pytanie. Nasze pomysły skupiają

Więcej informacji