Rekrutacja do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”

Rekrutacja do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zaprasza  szkoły do udziału w projekcie „Ekonomia społeczna dla szkół”.  Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie w 35 szkołach ogólnokształcących oraz 15 technikach i szkołach branżowych.

Nadzór nad realizacją projektu prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zaproszenia do udziału w projekcie są skierowane bezpośrednio do szkół: wszystkich liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I st., funkcjonujących na terenie obszaru objętego projektem na podstawie ogólnodostępnych baz danych SIO.

W ramach testowania należy przeprowadzić zajęcia z młodzieżą wg. wypracowanych materiałów a także zachęcić młodzież do grania w internetową grę nt. ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na stronie: http://cpt.org.pl/rekrutacja-do-projektu-es-dla-szkol/

Źródło: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Aktualności

Projekt edukacyjny dla szkół średnich

Zachęcamy szkoły średnie do udziału w projekcie edukacyjnym prowadzonego przez Fundacją Wyszehradzką, Fundacją Azja-Europa i ScienceScope „IoT (Internet rzeczy), Big data (zbiory danych) i sztuczna

Więcej informacji